Unge fra fagbevægelsens Jobpatruljen har været ude i det bornholmske sommerland for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og sommerferiejob. Holdet i år var Pelle Sommerlund, Frederik Enevoldsen, Martin Thing og Steffen Andersen,Tanja Fynbo, Negin Zarbakhsh, Lisa Pedersen og Sinem Demir, som fortæller, at de bornholmske arbejdsgivere i det store og hele gør det godt.

Jobpatruljen: Bornholm gør det bedst i Region Hovedstaden

ARBEJDSMARKED

Jobpatruljen har i denne uge igen været på Bornholm for at tjekke, hvordan arbejdsforholdene er for ungarbejdere ude i iskiosker, supermarkeder og restauranter.

Overordnet melder Jobpatruljen, at arbejdsforholdene for unge ser rigtig fornuftige ud på Bornholm, fortæller Sinem Demir, koordinator for Jobpatruljen i Hovedstaden, efter at patrujen har kørt rundt på øen i fire dage.

Fra mandag til onsdag nåede Jobpatruljen at tale med 70 unge. Torsdagens tal er endnu ikke gjort op.

– Der var ikke det store at komme efter, og vi har ikke fundet forhold, der giver grund til faglig opfølgning. Det har været småting, som ikke har været i orden, fortæller Sinem Demir.

Jobpatruljen har blandt andet mødt ungarbejdere, som har arbejdet mere end to timer om dagen på hverdage, hvilket de ikke må, eller at pauserne ikke bliver helt overholdt.

– Det er et brud på reglerne, men ikke fatalt. I forhold til pauser er det klassisk i restaurationsbranchen, at man løber, hvis det er nødvendigt, også i sin pause. Der fortæller vi de unge, at de ikke skal stå til rådighed i pausen, men har krav på de fulde 30 minutter. Men ofte handler det om, at de unge jo er glade for deres arbejdsplads og gerne vil hjælpe til.

Jobpatruljen noterede sig også, at næsten ingen unge under 18 serverer alkohol på de bornholmske cafeer og restauranter.

– Det er dejligt at se, selvom de faktisk godt må, hvis der er en ansat over 18 år til stede, siger Sinem Demir.

Jobpatruljen frygter generelt, at det kan være en glidebane, at under 18-årige må servere alkohol, hvis der er en over 18 til stede. For pludselig er den ansatte over 18 måske i køkkenet eller andet, så reglerne alligevel ikke er overholdt.

– Men på Bornholm er virksomhederne rigtig gode til ikke at lade de unge servere alkohol, siger Sinem Demir.

Unge er en mangelvare

Overordnet set konkluderer Jobpatruljen, at Bornholm gør det bedst i Region Hovedstaden i forhold til at overholde reglerne for unge ansattes arbejdsforhold.

Hvorfor det?

– Vi tror, at det simpelthen er fordi, Bornholm er et mindre sted. Folk kender hinanden og er lidt sødere ved hinanden. Og så er unge en mangelvare herovre, og man vil gerne holde på sine ungarbejdere. Arbejdsgiverne har ikke lyst til at få et rygte som en arbejdsgiver, der ikke behandler sine ansatte ordentligt, siger Sinem Demir, som har kørt Jobpatruljen i tre år i Region Hovedstaden og har set grelle eksempler andre steder på forhold, der ikke var i orden.

Hvis Jobpatruljen konstaterer arbejdsforhold, som ikke er i orden, bliver de noteret og sendt ind til faglig opfølgning hos de relevante fagforeninger, typisk HK eller 3F, som så tager sig af sagerne.

– Vores opgave i Jobpatruljen er ikke at lege politi. Vi vil oplyse de unge, og laver statistikker, så man kan se, hvordan det ser ud.

Enorm travlhed

Jobpatruljen kunne i øvrigt på sin runde til de bornholmske cafeer, restauranter og supermarkeder registrere en enorm travlhed.

– Vi så en kæmpeforskel i år. Mange har valgt at holde ferie i Danmark, og rigtig mange af dem er taget til Bornholm. Det har betydet, at vi mange steder ikke kunnet komme til at tale med de unge, fordi der var meget travlt, siger Sinem Demir.

Jobpatruljen forsøgte dog de fleste steder at få en aftale om at komme tilbage på et andet tidspunkt.

– Vi har haft mange genbesøg, og jeg mindes ikke et sted, vi ikke har fået lov at tale med de unge, når vi kommer anden gang, siger hun og pointerer, at Jobpatruljen ikke er påtrængende, men respekterer at det er en arbejdsplads, man kommer ud på.

– Og det er jo dejligt, at der er travlt, og Bornholm ikke er ramt af corona på samme måde som i København.

Hvis det ikke er muligt at komme til at tale med de unge, afleverer Jobpatruljen en guide med blandt andet telefonnumre, så unge kan kontakte dem efterfølgende.

– Vi vil gerne lære dem, at ændre på noget som ikke er ok.

I hele landet afdækkede Jobpatruljen sidste år, at over 84 procent af fritidsjobberne oplevede brud på regler eller love på deres job. Eksempelvis at næsten halvdelen af de unge, de møder, bliver snydt for løn under sygdom, selv om de har ret til det. Samt at de unge laver tunge løft og arbejder langt mere, end de må og uden pauser, og at mange unge desværre ved alt for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet.

 

 

Fakta

Jobpatruljen er en årlig indsats for at sikre, at 13- til 17-årige med fritidsjob bliver behandlet ordentligt, og får den løn, de skal have.

Jobpatruljen er en oplysningskampagne og har ikke mandat til selv at forfølge eventuelle overtrædelser. En række fagforeninger står bag Jobpatruljen.