Kommunen har hevet TV2/Bornholm i Pressenævnet. Foto: Berit Hvassum

Mundkurve klæder ikke offentligt ansatte

Er det sandt, at Bornholms Regionskommmune forhindrede offentligt ansatte i at deltage i et planlagt spørgeprogram om coronanedlukningen på TV2/Bornholm den 12. marts?

Man kan også spørge mere overordnet: Er kommunen i en slags coronapanik blevet så styrende i deres kommunikation, at journalister ikke længere kan stille spørgsmål til centrale kilder på borgernes vegne og få klare svar?

LEDER

Er det sandt, at Bornholms Regionskommmune forhindrede offentligt ansatte i at deltage i et planlagt spørgeprogram om coronanedlukningen på TV2/Bornholm den 12. marts?

Man kan også spørge mere overordnet: Er kommunen i en slags coronapanik blevet så styrende i deres kommunikation, at journalister ikke længere kan stille spørgsmål til centrale kilder på borgernes vegne og få klare svar?

De spørgsmål er vigtige. Lad os derfor se nærmere på sagen:

I udgangspunktet er det kommunen, der er den forurettede part. Kommunen er fortørnet over, at TV2/Bornholm i et opslag på Facebook og i et nyhedsindslag retter en personlig kritik mod kommunens kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen. Hun blev af stationen ved navns nævnelse – og med et billede kopieret fra hendes profil på det sociale medie LinkedIn – beskyldt for at have besluttet, at kommunale medarbejdere ikke måtte deltage i et spørgeprogram om corona.

Kommunen har med fuldmagt fra Gitte Bisse Bertelsen klaget til det offentlige organ Pressenævnet, der behandler klager over pressen. Kommunen påpeger i klagen, at kritikken blev rejst af TV2/Bornholm, uden at den kritiserede part fik mulighed for at komme til orde selv. Kommunen understreger også, at det ikke er Gitte Bisse Bertelsens personlige strategi at ”give fagpersoner mundkurv på”, men den øverste ledelses strategi på et tidspunkt, hvor coronakrisen lige er brudt ud og hvor en statslig styring har taget over.

 

Vi har ikke brug for, at
den centrale styring, der
fulgte med regeringens
krisehåndtering, spreder
sig ud i lokalsamfundet

 

Det kan sagtens være, at TV2/Bornholm taber sagen. Det ser aldrig godt ud at fremsætte en meget eksponeret og nærmest fornærmet og følelsesladet kritik – uden at høre den anden part. Det fremstår som dårlig pressestil udført af en velpolstret, gennemslagskraftig og skattefinansieret public service-station.

Men når det er sagt: Hvis TV2/Bornholms dokumentation er i orden, så fremstår det som om, at kommunens ledelse har besluttet, at personalet ikke må deltage i et konkret tv-program.

”Det har alle BRK’s nøglepersoner fået ordre til på i en mail,” lød kritikken fra TV2/Bornholm.

Borgmester Winni Grosbøll har taget ordet i striden uden at afvise kritikken. Hun nærer snarere mistanken om, at det er rigtigt ved at sige, at kommunen i den konkrete situation ikke har ”prioriteret at stille op i TV2/Bornholm.” Kombineret med at centerchef Claus Munk har forklaret, at “vi fra kommunens side takkede nej til at deltage med vores fagfolk.”

Det er forståeligt, at kommunens ledelse på egne vegne siger nej til at optræde i tv, når coronakonflikten i sit akutte udbrud skal håndteres og regeringen sætter sig ved roret. Men er det Winni Grossbøl og Claus Munk, der bestemmer, om det er belejligt at offentligt ansatte udtaler sig offentligt?

Forhåbentlig ikke.

Medierne på Bornholm har generelt god adgang til de lokale myndigheder. Vi har ikke brug for, at den centrale styring, der fulgte med regeringens krisehåndtering, spreder sig ud i lokalsamfundet.