Skoleleder Helle Krakau Holm byder velkommen i Hasle. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Nu slutter sommerferien: Skolerne håndterer starten forskelligt

Lockdown, onlinemøder og hjemmeundervisning. 2020 har bestemt været et anderledes år på en lang række punkter, og det gælder også for skolerne. Før sommerferien lempede Sundhedsstyrelsen dog på deres coronaretningslinjer, herunder blandt andet på afstandskravet.

En række skoler på Bornholm har brugt denne uge til at forberede sig på skolestarten, og det er blevet gjort forskelligt.

SKOLESTART

Lockdown, onlinemøder og hjemmeundervisning. 2020 har bestemt været et anderledes år på en lang række punkter, og det gælder også for skolerne. Før sommerferien lempede Sundhedsstyrelsen dog på deres coronaretningslinjer, herunder blandt andet på afstandskravet.

En række skoler på Bornholm har brugt denne uge til at forberede sig på skolestarten, og det er blevet gjort forskelligt.

Ikke så festligt

På Rønne Privatskole har de blandt andet indført fleksibel mødetid.

– Eleverne kan møde ind imellem ni og kvart over ni, så vi undgår at samle for mange på én gang, fortæller skoleleder Jesper Jørgensen.

Endvidere skal forældre aflevere deres børn ude på parkeringspladsen. Dog får 0. klasseseleverne lov til at blive fulgt ind af deres forældre på deres første skoledag. Det bliver dog ikke en stor, festlig dag med fællessamling og velkomsttaler.

– Vi plejer at mødes ude i skolegården, hvor vi laver en stor rundkreds og holder i hånden, det er selvfølgelig droppet i år, siger skolelederen.

I stedet kommer denne samling til at foregå online, hvor mange andre arrangementer er blevet afholdt i år.

– Det er ikke så festligt, men sådan er det jo, siger Jesper Jørgensen.

Håber på godt vejr

På folkeskolen Svartingedal Skole i Hasle har de en anden tilgang til skolestarten. Der håber de på godt vejr, så velkomsttaler og fællesdans kan holdes i skolegården.

– Vi har skrevet til forældrene, at vi alle mødes i gården, og når de store elever går indenfor, bliver 0. klasserne tilbage i gården, hvor vi giver informationer og byder dem ordentligt velkommen, fortæller skoleleder Helle Krakau Holm.

En styrke

På folkeskolen Paradisbakkeskole i Nexø er de store fællessamlinger aflyst, blandt andet den årlige introtur til Ferskesø for de større klasser.

– Der er mange ting som vi ikke kan, men sådan bliver det nødt til at være. Vi deler alle op i områder og lader være med at krydse klasserne. Det er smadderærgerligt, da mange også har venner i parallelklasserne, siger skoleleder Pia Tofte.

Hun har dog en forhåbning om, at det ryster klasserne bedre sammen.

– Måske bliver det en styrke for eleverne, at de kommer til at bruge en masse tid sammen med deres klasse, siger hun.

En vigtig dag

På privatskolen Davidskolen i Aakirkeby gisner skoleleder Jørgen Kjøller-Petersen også om en anderledes skoleåbning.

Den sædvanlige fællesvelkomst med sang kommer i år til at foregå klassevis. 0. klasserne må dog gerne følges ind med deres forældre og understreger vigtigheden af, at forældrene kan tage del i deres barns første skoledag.

– Det er en stor dag for både barn og forælder, men det er også vigtigt, at vi forholder os til retningslinjerne og gør det på en struktureret måde, siger Jørgen Kjøller-Petersen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer påhviler det skoleledelsen at sikre, at der i skolen foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på covid-19. Endvidere skal skolerne opretholde stor fokus på håndhygiejne og rengøring.